Vi ønsker deg en god dag!

 

Om E-resept  -  Henvisninger  -  Sykemelding

Resepter 

Til innlogging: "Mine resepter"

Resepter fornyes fortrinnsvis ved konsultasjon (årsresept)

 

Informasjon om E-resept

Mine barns resepter

Spørsmål og svar om E-resept

Om sikkerhet og innlogging

 

 

Henvisninger

Krever normalt legetime

En god henvisning gir raskere time hos spesialisten

 

 

Sykemelding

Trenger du sykemelding, må du ta kontakt straks.

Dersom du opplever vanskeligheter med å komme gjennom på telefonen, bestiller du legetime på internett her

Vi kan ikke tilbakedatere sykemeldingen dersom du venter med å kontakte legekontoret (jfr. Lov om Folketrygd, § 8-7).

Viktig: gradert sykemelding skal brukes i størst mulig grad

 

Les om egenmelding her

Les mer om sykemelding her

Les mer om gradert sykemelding her

 

Les mer om stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Informasjon for arbeidsgiver

Informasjon fra NHO - om sykepenger i arbeidsgiverperioden