Vi ønsker deg en god dag!

 

Kontaktinformasjon og Kart

Sentrum Legesenter Moss

Dronningens gate 17

1530 Moss

 

Telefon: 69 10 99 99

 

Åpne lenke: Til bestilling av legetime / resepter 

 

Viktig: Hvis du tror det gjelder alvorlig sykdom, må du RINGE

oss (69 10 99 99), legevakt (116117) eller 113