Vi ønsker deg en god dag!

 

Telefonliste

 

Medisinsk Nødnummer: 113

Legevakt:                          116117

Giftinformasjonen:          22 59 13 00

 

Apotek

Fysioterapeuter med NAV-refusjon

Fysioterapeuter uten NAV-refusjon

Kiropraktor

Kommune (Moss, Rygge, Råde)

Legespesialister

Legevakt

NAV

Psykiater

Psykolog

Radiologi (Røntgen, UL, CT, MR)

Sykehuset Østfold

 

Pasientreiser: 05515

Helsetjenestens Veiledningssenter: 815 70 070 (hjelper deg med å finne rett behandlingssted)

Du kan også bruke epost: info@helfo.no

Telefonnummer  til legespesialister finner du på www.behandlinginorge.no

Eventuelt kan du bruke www.gulesider.no

På hjemmesiden Fritt Sykehusvalg finner du informasjon om ventetider

Du får også informasjon om ventetider hos pasientrådgivertelefonen: 800 41 004

Demenslinjen: 815 33 032

 

Listen er oppdatert 2011. Takknemlig for tilbakemelding dersom noen telefonnummer er feil.