Vi ønsker deg en god dag!

 

For helsepersonell

 

2020: Barnelegeforeningen om Covid-19

2020: FHI om skoler/barnehager, ved kronisk sykdom hos barn/ungdom

2020: veileder FHI, smittevern

2020: https://koronasjekk.no/check

2020: https://www.skilnet.no/covid-19/

 

2020: Trappned

2019: Skogflåttencephalitt. Vaksine. 

2019: Førerkort og medikamenter / rusmidler

2018: Konverteringstabell Hba1c

2018: Ryggsmerter, råd (Stavanger Universitetssykehus)

2018: Telefonråd.no

2018: Takst 5

 

2018: Epion.no (prosedyrer, tips)

2018: Barnevern, meldeplikt

 

2017: Førerkort og legemidler (kalkulator NEL)

2017: Normaltariffen gjeldende fra 01.07.17

2017: Honorar legeerklæringer forsikring

 

2016 / 2017: Om influensa-vaksine

2016: PMU-kurs praktisk gynekologi (foredrag)

2016: PMU - endometriose 

2016: PMU - klimakterielle plager 

2016: PMU - prevensjon

2016: PMU - seksuelt overførbare infeksjoner

2016: PMU - kvinnelig urininkontinens

2016: cervixcytologi i graviditet

2016: prevensjonsguiden (sex og samfunn) 

2016: eMetodebok (sex og samfunn)

2018: prevensjonsguiden (sex og samfunn)

 

2016: egenerklæringsskjema Førerkort

2016: legemiddelkalkulator 

2016: Førerkortforskriften med endringer

2016 - legehandboka - bilkjøring og sykdommer - ny førerkortforskrift 2016

2016 - legehandboka - bilkjøring og medikamenter

2016 - Diabetes nye retningslinjer - Helsedirektoratet

 

2015: Pakkeforløp for kreft  (Helsedirektoratet)

2016: Pakkeforløp for kreft (Sykehuset Østfold)

 

Antibiotika i allmennpraksis 

2014: Vanedannende legemidler (Helsedirektoratet)

 

Lover / forskrifter

Hjertestans (voksne, barn) 

HLR algoritmer (NRR)

Barn - Blodprøve pediatriske referanseverdier aldersjustert

Behandlingshjelpemidler  (tlf: 69863260)

Legevakthåndboken

Smittevernhåndboka

Smittsomme sykdommer A - Å

Sykehjemshandboka

Vaksinasjonsboka

Søk i Reisevaksiner

Prosedyrer.no

Furst blåboka referanseområder

Furst lab (arbeidsrutiner/prøveglass)

ICPC-2 diagnosekoder (søkeside KITH)

 

 

Akuttmedisin - UiB

Aldring og helse  (utredningsverktøy)

Antibiotika - valg avhengig av bakterie - www.internetmedicin.se

Antibiotikabruk  (retningslinjer 2010)

Antidepressiva - bytte mellom medikamenter (tabell)

Antikoagulantia og operasjon

Barnelegeforeningen

Barnevaksinsjonsprogrammet

Behandlingshjelpemidler.no

Behandlinginorge.no  (prosedyrer)

Behandlinginorge.no  (spesialister)

Benzodiazepiner - nedtrapning

Benzodiazepiner - nedtrapning II (artikkel fra tidsskriftet)

Blodtype

Blåreff.no

Dagens medisin

D-vitamin

D-vitamin

Diabetes - Nasjonale faglige retningslinjer

DNLF: oppstartshåndbok i allmennpraksis

DRUID

ESAS
ESAS og smerteskjema (OUS, 2017)

EKG

 

EKG  (veiledning ved Knut Gjesdal)

EKGer (eksempler)

Evidence.nhs.uk

Felleskatalogen

Folketrygdloven

Foreldreinformasjon  -  Barnelegeforeningen

FH - Familiær Hyperkolesterolemi - veiledning og skjema for prøvetaking

Fritt sykehusvalg

Funksjonsskjema (2017)

Førerkortattester = vegvesen.no/skjema

Førerkort og legemidler - Legehandboka - 

Førerkort og legemidler

Giftinformasjonen

God anamnese?

HELFO

Helsebiblioteket.no

Helse Sør-Øst

Helsetilsynet

Helsetilsynet - Regelverk

Hodepinekalender

Hud

Hudatlas (danderm.dk)

Huddoktor.no

Hyperkolesterolemi - Hyperlipidemi - Gentesting

Individuell plan

Individuell plan  (Forskrift)

Individuell plan  (Videopresentasjon)

Inhalasjons-medisiner (Plansje)

Kardiovaskulær risiko  -  5 år

Kardiovaskulær risiko - 10 år

KRISER.NO

Kognitiv behandling  (skjemaer + pasientinformasjon)

Kognitiv behandling (skjemaer + videoer))

KOLS-kalkulator (2017)

KOLS  (veileder 2012)

Laboratoriehåndboka - Brukerhåndbok biokjemi

LAR  (retningslinjer 2010)

Legeforeningen  (Forside)

Legeforeningen  (Allmennmedisin)

Legehandboka NEL

Legemiddelforbruket i Norge

Legemiddelhåndboka

Legemiddelverket

Legemiddelverket:  Medisiner på utenlandsreise

Legemiddelverket: Schengen-attest (medbringing av narkotika-klassifisert legemiddel)

Legemiddelverket:  Melding av bivirkninger

Legemiddelverket:  Negativlisten

Legevakthåndboken  (lister/tabeller)

LHL Gardermoen (Lunge-rehab)

Matallergi (naaf.no)

Medscape

Muskel-strekk

NAV

NAV skjemaer

Nedtrapningskalkulator (Trappned)

Norgeshelsa  -  Statistikk sykdom/legemiddelbruk

Oncolex

OUS - knuse/deleliste tabletter

Overvekt  -  SØ

Palliasjon - Norsk forening for palliativ medisin

Palliasjon - ESAS skjema (OUS)

Palliasjon - de 4 viktigste medikamentene (Helse Vest)

Palliasjon/Tiltak ved:  smerter - kvalme - dyspne - surkling - uro/angst

Palliasjon - symptomlindring i livets sluttfase (Helse Vest)

Palliasjon, UNN

Palliasjon - UNN håndbok i lindrende behandling

Pasientreiser.no

PEth

Pollenvarsel

Psykisk utviklingshemning  (sjekkliste, årskontroll)

Psykofarmakologi (Diakonhjemmet sykehus)

Radiologi guide (Unilabs)

Regjeringens helseinformasjon

Rehabilitering (Helse Sør-Øst)

REHABILITERING

RELIS  (Produsentuavhengig legemiddelinformasjon) 

Rikshospitalet  -  Laboratoriehåndbøker

 

Samtykkekompetanse  (pasientrettighetsloven 4a)

Samtykkekompetanse  (prosedyre for vurdering, sjekkliste)

Samtykkekompetanse  (mal tvangsvedtak)

Samtykkekompetanse  (videopresentasjon)

Scandinavinan Journal of Primary Health Care

Sentral enhet Rehabilitering  (rehabinfo.no)

Sjeldne diagnoser  (rarelink.no)

Smerteskjema + ESAS

Snakkomrus.no  (kartleggingsskjemaer)

Sykemeldingsveileder  (Helsedirektoratet)

Svangerskapsomsorgen (SHdir nasjonale retningslinjer)

Svangerskap - infeksjoner - infpreg.se

Svangerskapsdiabetes (2017)

Svimmelhet: Balanselaboratoriet.no (lærebok, PDF)

Svimmelhet: Balanselaboratoriet.no (pasientinformasjon)

Søvn

Søvn, info Nasjonalt kompetansesenter (2017)

Søvndagbok

Sårbehandling (Norsk interessefaggruppe for sårheling

Taushetsplikt, lovverk for utlevering av opplysninger til politiet 

TRIAL MAKING TEST A og B

Triggerpunkter

SYSVAK  (nasjonalt vaksinasjonsregister)

UiB medical internet guide

UiB non-medical internet guide

Ung.no

Univadis

UNN referanseområder lab.

Urinsyregikt (Christian Høili, SØ, 2012)

Utposten

Vaksiner

Vanedannende legemidler - FHI - veileder

Vanedannende legemidler: Hvor lenge er stoffet i kroppen?

Vanedannende legemidler (I)

Vanedannende legemidler (II)

Vanedannende medikamenter, sjekkliste ved forskrivning (2017)

Vanedannende medikamenter - nedtrapning - link til forslag pasientbrev (2017)

Vanedannende legemidler - nedtrapning - pasientinformasjon/anbefalinger (2017)

Vanedannende legemidler - ekvipotens og flere vanedannende legemidler samtidig (2017)

Benzodiazepiner - informasjon ved oppstart (korvarig, 2-4 ukers behandling)

Vanedannende angstdempende medikamenter - bivirkninger/problemer 

Vanedannende medikamenter - bivirkninger - ikke medikamentelle råd ved søvnvansker 

Bz/z-hypnotika nedtrapningsskjema

Vanedannende legemidler - smertepasienten 

Vandannende legemidler - smertepasienten II

Smertestillende legemidler - dose/virketid/effekt (legemiddelhåndboka.no)